Bevlogenheid en betrokkenheid.

Nog geen 30 procent van de medewerkers van multinationals doet zijn werk met bevlogenheid. En maar liefst 70 procent voelt zich helemaal niet betrokken bij de organisatie waar hij voor werkt. Dat bleek onlangs uit een onderzoek van Effectory.
Cijfers waar ik best van schrok. Lopen er maar zo weinig mensen warm voor hun werk? En zijn er zoveel mensen die geen of maar weinig plezier aan hun werk beleven? Energie, passie en werkplezier: dat zijn de woorden die direct bij mij opkomen als ik aan bevlogenheid en betrokkenheid denk. Ze zijn essentieel voor een goede werksfeer. Ontbreken deze factoren, dan leidt dat tot meer ziekteverzuim en een lagere productiviteit.

Het zet ook me ook aan het denken: wanneer is werk waardevol voor mij? Dat hangt in essentie samen met wat ik levensvragen noem. Wat wil ik met mijn leven? Wat maakt het waardevol? Waar doe ik het voor? Wat wil ik zèlf betekenen voor de mensen om me heen?

Als ik die waarden terugvind in mijn werk, dan kan ik dat werk met betrokkenheid en bevlogenheid doen. Van welke factoren hangt het nu precies af of jij en ik ons met hart en ziel voor ons werk kunnen inzetten?
Hier zijn mijn ingrediënten voor die bevlogenheid en betrokkenheid:

1. Doelen. Om met het werk te beginnen is het nodig om te weten welk doel het werk dient. Kun jij je vinden in dat doel? Met andere woorden: is het bedrijfsdoel ook jouw doel?
Om betrokken en bevlogen vol passie je werk te doen, is het belangrijk dat je achter de doelen staat van het bedrijf waarvoor je werkt. Vraag naar die doelen! De leidinggevenden hebben hierin een belangrijke taak: zij moeten hun medewerkers informeren over de bedrijfsdoelen.
2. Plezier en passie. Een ander punt is dat je werk doet waar je plezier aan beleeft, dat niet te hoog gegrepen is èn waar je de nodige uitdaging in vindt, zodat je jouw talenten kunt inzetten en met passie je werk kan doen.
3. Ook verantwoordelijkheid is belangrijk. Hoe klein of nietszeggend misschien voor een ander: jij moet verantwoordelijkheid kunnen dragen voor je eigen handelingen.
4. Commitment. Betrokken (willen) worden bij veranderingen die te maken hebben met je werk. Het is belangrijk dat je gehoord wordt, dat je er op kunt vertrouwen dat jouw mening er toe doet.
5. Waardering. Beseffen dat jouw handelingen betekenis hebben, en dat ook terugkrijgen in waardering van de organisatie (de leidinggevende) of de opdrachtgever.

Binnen mijn bedrijf ZERO training & coaching staan bovengenoemde punten altijd op mijn netvlies als aandachtspunt èn als evaluatiepunt. Ze vormen de onmisbare ingrediënten om als werknemer goed tot je recht te kunnen komen, arbeidsvreugde te ervaren en daarmee een belangrijk deel van je levensgeluk te vinden.

Wanneer je je pro-actief opstelt, kun je zelf veel doen aan je eigen bevlogenheid en betrokkenheid. Ga in gesprek met je leidinggevende. Er is vaak meer mogelijk dan je vooraf misschien denkt! En: het gaat niet alléén om jou. Een werkvloer waar werknemers de ruimte krijgen voor bevlogenheid en betrokkenheid levert meer kwaliteit, een hogere productiviteit en kampt met minder ziekteverzuim. Ook daar kun jij jouw leidinggevende op wijzen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *