Wanneer je je laat leiden door de waan van de dag ben je niet in staat om richting te geven aan je bedrijf. Dat kan leiden tot stagnatie van je omzet en in economisch harde tijden misschien wel tot het einde van je bedrijf.  Ontwikkeling van je bedrijf betekent dat je je doelen helder moet hebben. Je zult keuzes moeten maken. Wie niet kiest valt ten prooi aan besluiteloosheid.

Kiezen met hart en hoofd

Met Businessplan op 1A4 formuleer je visie, concrete doelen en acties. Het 1A4-formaat dwingt je om scherpe keuzes te maken. Keuzes op basis gezond verstand en in harmonie met wat je hart jou ingeeft. Keuzes die op dit moment passen bij jouw bedrijf.

Je businessplan als kompas

Je hebt doelen en acties geformuleerd. Hoe ga je die nu uitvoeren? Waar liggen mogelijke bottlenecks? Ik help je bij de implementatie van je plan. Je businessplan werkt als een kompas. Lig je niet op koers dan pas je jouw strategie tussentijds aan.

Businessplan op 1 A4 is geschikt wanneer:
  • Jouw bedrijf een groeispurt doormaakt

Als je bedrijf snel groeit bestaat het risico dat je wordt opgeslokt door de waan van de dag, je ‘verzuipt’ in alles wat op je afkomt. Groei vraagt om aanpassen van je strategie, slimmer plannen, misschien moet je ook afscheid nemen van een dienst of product. Je Businessplan op 1 A4 helpt je koers uit te zetten.

  • Jouw bedrijf stagneert en/ of de markt verandert

Een markt die verandert, hoe speel je daarop in? Is jouw bedrijf klaar voor de toekomst?  Er worden volop uren gedraaid en toch stagneert je omzet. Welke keuzes zijn de juiste, en hoe pak je dat aan? Met Businessplan op 1 A4 ontwikkel je een kompas en een leidraad voor je bedrijfsontwikkeling.

  • Jij je personeel mee wil nemen in de ontwikkeling van je bedrijf

Veranderingen voer je het meest succesvol door wanneer deze gedragen worden door de mensen op de werkvloer. Het Businessplan op 1 A4 geeft handvatten om teamleden en medewerkers actief te laten participeren bij het formuleren van doelen en/of acties.

Neem de regie over je bedrijf met een Businessplan op 1 A4
Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek of bel met 06 22668469

Deze training maakt deel uit van het driedelige trainingstraject van Miedema Bedrijfstraining & Advies, maar kan uiteraard ook los worden aangeboden. Kijk voor de overige trainingen op de volgende pagina’s:

Businessplan

Time Management

Teamwerk & Communicatie